Till senaste kommentaren

Krav på tillverkare av engångssugrör av råghalm

Hej,

Behöver svar på vilka lagar och förordningar som tillverkare av engångssugrör av råghalm omfattas av samt om det ens finns någon kontrollmyndighet för produkten. Svenskproducerad halm, produktion och kunder i Sverige.

Med vänliga hälsningar,

Kommentarer

 • Hej,
  För material och produkter gjorda av råghalm och som kommer i kontakt med livsmedel finns inga specifika regler eller rekommendationer i Sverige. De regler som gäller är de övergripande bestämmelserna vilka finns i förordning (EG) nr 1935/2004.
  Av förordningen framgår att material och produkter som kommer i kontakt med livsmedel under normala användningsförhållanden inte får överföra sina beståndsdelar till livsmedel så att det kan:
  - utgöra en fara för människors hälsa
  - medföra en oacceptabel förändring av livsmedlens sammansättning
  - medföra en försämring av deras organoleptiska egenskaper

  Samtliga tillverkare av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel omfattas även av förordning (EG) nr 2023/2006 om god tillverkningssed (GMP).
  Innan ni börjar saluföra halmsugrör så behöver ni identifiera vilka risker som kan finnas med denna typ av produkt och hur man kan minimera/eliminera dessa risker. Det skulle till exempelvis kunna handla om möjliga risker med migration av naturliga (eventuellt toxiska) ämnen, eventuella bekämpningsmedel eller liknande.

  I Sverige sker i dagsläget inga kontroller av tillverkare eller återförsäljare av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Näringsdepartementet har lagt fram ett förslag om lagändring som innebär att kontroll ska möjliggöras. Förslaget är för närvarande ute för remiss och kan läsas i sin helhet här.

  Hälsningar
  Magdalena
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.