Import av arabic gum från Sudan

Vi har en vara som kan både klassificeras  som läkemedel samt livsmedel. Det är "arabic gum", akasia.
Vilka regelverk gäller för import från Sudan?Kommentarer

 • Hej!

  Kontakta Läkemedelsverket om vad som gäller för import utifrån deras regler.

  Arabic gum från något land utanför EU omfattas inte av krav på Livsmedelsverkets gränskontroll i nuläget.

  Vilka vegetabiliska livsmedel från vilka länder utanför EU som ska gränskontrolleras och vilka vegetabiliska livsmedel som är importförbjudna, framgår på Livsmedelsverkets webbplats. Följ punkt 1-5 under rubriken ” Ska du importera vegetabiliska livsmedel?”. Lagstiftningen ändras löpande så det är bra att följa informationen om bland annat vilka livsmedel från vilka länder utanför EU, som ska gränskontrolleras på Livsmedelsverkets webbplats under "Aktuellt".

  För dig som ska börja importera livsmedel till Sverige kan
  det vara bra att läsa broschyren ”Importera färdigförpackade livsmedel” för att få en överblick över vad man bör tänka på.

  För att sedan mer i detalj ta reda på vad som gäller för import så kan du använda dig av den importguide som är en samlad information om import från Livsmedelsverket, Tullverket och Jordbruksverket. Med Importguiden kan du steg för steg navigera dig fram till den kunskap och information som är användbar för just dig.

  Om du inte redan är registrerad som livsmedelsföretag så behöver du även kontakta livsmedelskontrollen i den kommun där du har din importverksamhet för att registrera dig som livsmedelsföretag. Kommunen är då din kontrollmyndighet, som också kan svara på frågor och kontrollerar bland annat att märkningen uppfyller EU-lagstiftningen.

  Här finns information om vad du ska tänka på när man startar ett livsmedelsföretag.

  Med vänlig hälsning
  Susanne TB
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.