Till senaste kommentaren

Import av potatis från Sydamerika

Min fråga gäller följande: Jag vill importera potatis från Peru till Sverige (Europa) men har hört att import förbud gäller från Latinamerika. Stämmer den upplysning jag har fått?

Kommentarer

 • Hej,

  I nuläget finns inget importförbud mot Latinamerika. Du hittar dessa uppgifter på Livsmedelsverkets webbplats för importförbud mot vegetabilier.

  I nuläget har Livsmedelsverket heller inget krav på gränskontroll för potatis från Peru. För att själv undersöka dessa bestämmelser följ punkt 1-5 under rubriken ”Ska
  du importera vegetabiliska livsmedel?”
  . 

  Lagstiftningen ändras löpande så det är viktigt att följa informationen om vilka livsmedel från vilka länder utanför EU som ska gränskontrolleras. Du hittar information om ändringar under "Aktuellt" på Livsmedelsverkets webbplats.

  Om du inte
  redan är registrerad som livsmedelsföretag så behöver du även kontakta
  livsmedelskontrollen i den kommun där du har din importverksamhet för att
  registrera dig som livsmedelsföretag. Kommunen är den
  kontrollmyndighet som bland annat svarar på frågor och som till exempel kontrollerar
  att märkningen på de produkter ni importerar uppfyller EU-lagstiftningen.

  Här finns information om vad du ska tänka på när man startar
  och utvecklar ett livsmedelsföretag
  .

  Med vänlig hälsning
  Nils


  Nils
 • Hej Falk!

  Kompletterande svar är att du måste kontakta Jordbruksverkets växtskyddskontroll, om vad de har för importregler avseende potatis från Peru.

  Med vänlig hälsning


  Susanne TB
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.