Hur blir man livsmedelsinspektör?

Hej!

Vet ni vilket lärosäte som har korta utbildningar, helst på distans, för den som vill bli livsmedelsinspektör? Stockholms Universitet hade en bra utbildning förut som nu verkar vara borta.

Livsmedelsverket Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Hej!

    Vad roligt att du är intresserad av livsmedelskontroll! Detta svar kommer handla om offentlig livsmedelskontroll, det vill säga kontroll utifrån livsmedelslagstiftningen som görs av offentliga myndigheter. Det kan exempelvis vara Livsmedelsverket, kommuner eller länsstyrelser.

    Vi känner inte till någon påbyggnadsutbildning som är renodlad för livsmedelsinspektörsyrket. Det finns några ettåriga påbyggnadsutbildningar för miljö- och hälsoskyddsområdet. I dessa är livsmedel en mindre del. Exempel på lärosäten med sådana utbildningar är Halmstad Högskola och Göteborgs universitet. På antagning.se kan du läsa mer om de här utbildningarna samt söka efter eventuellt flera.

    När du väljer utbildning kan det vara bra att jämföra utbildningens innehåll med de områden som kontrollpersonal (inspektörer) ska ha tillräcklig kunskap inom. Dessa anges i bilaga II i förordning (EG) nr 882/2004 . Livsmedelskontroll är myndighetsutövning, varför också kunskaper i juridik och förvaltningsrätt är viktigt.

    Livsmedelsverket
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.