Till senaste kommentaren

Groddar, innefatar det legealt sett oxå skottprodukter?

Läser:

(EU) 2019/628 som anger:
(10) I kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/625 (3) fastställs en förteckning över de varor och djur avsedda att användas som livsmedel, särskilt produkter av animaliskt ursprung, levande insekter samt groddar och frön avsedda för produktion av groddar, som ska åtföljas av ett officiellt intyg efter införsel till unionen, om de är avsedda för utsläppande på marknaden. För att underlätta offentlig kontroll efter införsel till unionen bör det i enlighet med artikel 90 första stycket a och artikel 126.3 i förordning (EU) 2017/625 fastställas förlagor till officiella intyg för sådana varor och djur som är avsedda att användas som livsmedel.

Kommentarer

 • Hej Olof!

  Om en sändning frön, ärtor eller bönor ska groddas, men endast skotten ska säljas, krävs inte gränskontroll av sändningen, enligt informationen
  på Livsmedelsverkets webbplats.
  Detta eftersom själva fröet med grodden inte säljs utan tas bort, för att bara skottet ska säljas.

  Om det däremot är en ekologisk produkt som går till en livsmedelsanläggning, som ska grodda för att sälja skott som livsmedel, så är det Livsmedelsverket som ska verifiera COI-intyget. Läs mer om import av ekologiska livsmedel på denna länkpå Livsmedelsverkets webbplats.

  Med vänlig hälsning
  Susanne TB

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Din e-postadress visas aldrig för andra, bara ditt namn om vi lägger ut ditt inlägg i forumet.