Till senaste kommentaren

Gränsvärden för aluminium, barium och strontium i dricksvatten

Hej!
Jag undrar om det finns några gränsvärden för aluminium, barium och strontium i dricksvatten?

Livsmedelsverket Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej!

  På vår webbplats kan du hitta alla gränsvärden för dricksvatten som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten (klicka på den versionen som kommer efter texten "Senaste ändringen är ett omtryck, det vill säga en föreskrift som innehåller alla bestämmelser". 

  Läs även vår text om egen brunn.

  Varken EU eller Sverige har gränsvärden för barium eller strontium i dricksvatten. WHO har ett riktvärde för barium på 0,7mg/l och ett riktvärde för radionukliden strontium-90 på 10 Bq/l men inte för totalhalten strontium.

  Faktagranskad december 2019
  Livsmedelsverket
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.