Försäljning av kranvatten

Får man som företag buteljera och sälja kranvatten? Vad är viktig att tänka på?

Kommentarer

 • Hej Jenny,
  En livsmedelsföretagare får buteljera kranvatten för försäljning.
  Det finns specifika kvalitetskrav i Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter, SLVFS 2001:30, som behöver uppfyllas för det dricksvatten som ska förpackas.
  Förpackat dricksvatten omfattas dessutom av särskilda krav när det gäller undersökning av de radioaktiva parametrarna, se 9 a § SLVFS 2001:30.

  Livsmedelsföretagaren ska också försäkra sig om att de förpackningar och förslutningar som används uppfyller kraven i lagstiftningen om material i kontakt med livsmedel. Kraven för material i kontakt med livsmedel finns bland annat i förordning (EG) nr 1935/2004 och förordning (EU) nr 10/2011. Det kan finnas andra förordningar som avser material i kontakt med livsmedel som också är tillämpliga.

  När det gäller märkning av förpackningarna gäller kraven i förordning (EU) nr 1169/2011.

  Du kan läsa mer om förpackat dricksvatten i Livsmedelsverkets fördjupande webbplats kontrollwiki, När ska lagstiftningen om dricksvatten tillämpas? - Kontrollwiki (livsmedelsverket.se)

  Vänliga hälsningar

  Ellen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Din e-postadress visas aldrig för andra, bara ditt namn om vi lägger ut ditt inlägg i forumet.