Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Fluorid i dricksvattnet

På eran hemsidan finns information om gränsvärdet för fluorid i dricksvatten. Denna sida anger i två olika stycken helt olika siffror. Vilken siffra är det som gäller?

"Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten bedöms vattnet som otjänligt vid fluoridhalt 1,5 mg/l.

Enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning bedöms vattnet som tjänligt med anmärkning vid 1,3 mg/l på grund av risk för tandemaljfläckar (fluoros) samt otjänligt vid fluoridhalt 6,0 mg/l på grund av risk för fluoridlagring i benvävnad (osteofluoros)."

Källa https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/fluorid

Kommentarer

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.