Bone broth/buljong och djurben

Hej, jag är intresserad av att starta kommersiell produktion av buljong (bone broth) att sälja på Bondens marknader, via REKO-ring samt på sikt över disk i food cart eller store front. Vilka relevanta lagar gäller för djurben (är det lagligt att köpa kommersiella mängder från slakterier?) , tillagning, förvaring, etc.?

Kommentarer

 • Hej Anna!

  Om du startar ett livsmedelsföretag som innebär att du producerar animaliska produkter och säljer direkt till konsumenter, räknas detta som en detaljhandelsanläggning som ska registreras. Vänd dig till din kommun (livsmedelsförvaltningen) och låt registrera din anläggning där.

  Läs gärna mer på vår webbplats om att starta företag.

  Det är ok att köpa in livsmedel i form av ben från ett godkänt slakteri eller styckningsanläggning under förutsättning att de har hanterats och förvarats i enlighet med hygienbestämmelserna. De ska förvaras kylda eller frysta. Hygienregler både allmänna och specifika för hantering av animaliska produkter finner du i förordningarna (EG) nr 852/2004 och (EG) nr 853/2004.

  Vänliga hälsningar,
  Pontus

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Din e-postadress visas aldrig för andra, bara ditt namn om vi lägger ut ditt inlägg i forumet.