Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Angående slakt och återtag av kaninkött

Jag undrar om det är tillåtet att skicka sina kaniner till slakt på ett småskaligt slakteri (slaktar upp till <10.000 kaniner/år) och därefter ta hem köttet och sälja det vidare ut till konsument? Eller är det endast möjligt på ett större slakteri som SLV kontrollerar? I vilken lagstiftning finns det reglerat?

Kommentarer

 • Hej Anna!

  Enligt EU:s livsmedelslagstiftning är huvudregeln att kött från fjäderfän och hardjur som inte betraktas som vilt endast får "släppas ut på marknaden" (säljas eller skänkas bort till någon utanför det egna hushållet) om djuren slaktats vid ett godkänt slakteri samt genomgått besiktning före och efter slakt.

  Det finns dock ett undantag i livsmedelslagstiftningen som medför att uppfödare av fjäderfän och/eller hardjur (primärproducenter) får släppa ut små mängder kött från djur som fötts upp och slaktats på ”gården”, dvs. kött från djur som inte slaktats vid ett godkänt slakteri och som inte besiktats av en officiell veterinär. Enligt 58 § Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien får en producent årligen leverera kött av sammanlagt högst 10 000 fjäderfän och hardjur som slaktats på producentens anläggning direkt till konsumenter eller till detaljhandelsanläggningar som levererar köttet direkt till konsumenter. Slakt av aktuellt slag kallas i vissa fall för "nollskalig" slakt (inte "småskalig", det är någonting helt annat).

  Om en producent vill slakta djur som fötts upp av andra gäller huvudregeln, vilket innebär att slakteriet först måste godkänns av Livsmedelsverket.

  Läs gärna den broschyr om ”försäljning av små mängder” som verket har tagit fram.

  Bestämmelser om slakterier hittar du primärt i förordning (EG) nr 853/2004. På verkets webbplats finner du information om att starta slakteri och om s.k. småskalig slakt.

  Mvh
  Daniel
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.