Till senaste kommentaren

Angående slakt och återtag av kaninkött

Jag undrar om det är tillåtet att skicka sina kaniner till slakt på ett småskaligt slakteri (slaktar upp till <10.000 kaniner/år) och därefter ta hem köttet och sälja det vidare ut till konsument? Eller är det endast möjligt på ett större slakteri som SLV kontrollerar? I vilken lagstiftning finns det reglerat?

Kommentarer

 • Hej Anna!

  Huvudregeln är att kött från fjäderfän och hardjur (som inte betraktas som vilt) måste ha slaktats vid ett godkänt slakteri och besiktigats före och efter slakt för att få släppas ut på marknaden.

  Det finns dock ett undantag i livsmedelslagstiftningen som gör att uppfödare av fjäderfän och/eller hardjur (primärproducenter) får släppa ut små mängder kött från djur som fötts upp och slaktats på ”gården”.

  Enligt 58 § Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien får en producent årligen leverera kött av sammanlagt högst 10 000 fjäderfän och hardjur som slaktats på producentens anläggning direkt till konsumenter eller till detaljhandelsanläggningar som levererar köttet direkt till konsumenter. Den här typen av slakt kallas i vissa fall för "nollskalig" slakt (inte "småskalig", det är någonting helt annat).

  Om en producent vill slakta djur som fötts upp av andra gäller huvudregeln, vilket innebär att slakteriet först måste godkänns av Livsmedelsverket.

  Läs gärna vår broschyr om ”försäljning av små mängder”.

  Bestämmelser om slakterier hittar du framförallt i förordning (EG) nr 853/2004, välj den konsoliderade versionen.

  På vår webbplats finner du information om att starta slakteri och om s.k. småskalig slakt.

  Med vänlig hälsning
  Daniel
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.