Älgjakt under coronapandemin

Hej
Nu är älgjakten igång. Vad bör vi tänka på i coronatider, vad finns det för risker?

Jag tänker att det går nog bra under själva jakten, men hur ska vi göra vid kötthanteringen? Det är små utrymmen och flera av medlemmarna i vårt jaktlag är äldre än 70 år. Kan till exempel en person som tillhör riskgruppen ta kött som hanterats av övriga?
Livsmedelsverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej

  Jag förstår att det dyker upp nya frågor inför årets älgjakt. Det är jättebra att ni tänker på hur ni ska agera på bästa sätt för att undvika smittspridning.

  Risken störst vid trängsel
  Coronavirus smittar främst via mikroskopiska droppar i luften som kommer ner i luftvägarna – inte via magtarmkanalen. Risken för att bli smittad med coronavirus när man tar på eller äter mat bedöms vara mycket liten.

  Den största risken för smittspridning i samband med jakt bedöms därför vara om många personer, jägare, tränger i hop sig i små utrymmen som till exempel jaktstugor eller slaktbodar i samband med kötthanteringen.

  Det kan även medföra en ökad risk för smittspridning att många jägare från olika delar av landet samlas. Då riskerna inte har att göra med livsmedelshanteringen hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens råd sammankomster och verksamheter.

  Det finns också information om covid-19 och jakt som är framtagen av Sveriges jägarorganisationer.

  Rena händer är viktigt av flera skäl
  För övrigt är det viktigt att som alltid ha god handhygien och följa jaktlagets hygienrutiner när ni tar hand om slaktkropparna. Rena händer skyddar mot både oönskade bakterier på köttet och coronavirus. Jag bifogar en länk till vår webbsida om hygienråd till jägare.

  Du kan också läsa mer om Coronavirus och livsmedel på Livsmedelsverkets hemsida.

  Hälsningar
  Livsmedelsverket
  (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Din e-postadress visas aldrig för andra, bara ditt namn om vi lägger ut ditt inlägg i forumet.